Onlar Benim Kahramanım – Doğan Cüceloğlu – PDF İndir
Kişisel Gelişim , Kitap / Kasım 11, 2017

Gültekin Yazgan, Ankara’da avukatlık yapıyordu. Bu genç avukatın ofisinde çalışan Vahit Efendi, istiklal Savaşı’nda Karabekir Paşa’nm ordusunda bulunmuş, Ermeni çatışmasını Erzurum’da bizzat yaşamış, daha sonra İzmir’e giren ilk Türk askerleri arasında yer almış biriydi. Onlar Benim Kahramanım pdf indir Vahit Efendi zaman zaman Erzurum ve İzmir’deki askerlik anılarını Gültekin’e anlatırdı. Onlar Benim Kahramanım Anadolu insanı­ nın zaman içinde oluşan o gösterişsiz ama güçlü bilgeliğinin pırıltıları bu sohbetlerde yer aldıkça bu genç avukat gülümser ve onu tüm dikkatiyle dinlemeye özen gösterirdi. Aynı yıl İstanbul’da Tülay adında güzel mi güzel, enerji ve ya­ şam dolu genç bir kız, Atatürk Kız Lisesi üçüncü sınıfına geçmiş­ ti. Bu genç kız, halasının daveti üzerine 17 Haziran 1957 günü İstanbul’dan Ankara’ya trenle hareket etti ve Ankara garında kar­ şılandı. iki gün sonra hala, “Hadi, Gültekin’in yazıhanesine bir uğrayalım,” dedi. Tülay’m halası Gültekin’in de halasıydı, ama ne ilginçtir ki, Tülay ve Gültekin o güne kadar hiç karşılaşmamışlardı.Gültekin misafirlerini güler yüzle karşıladı. O sırada Vahit Efendi de oradaydı. Bir süre sohbetten sonra Gültekin misafirlerine, Onlar Benim Kahramanım indir “Sizi bir yere yemeğe götüreyim,” dedi. Tülay kendili­ ğinden Gültekin’in koluna girdi ve birlikte yürümeye başladılar. Günlerden 20 Haziran 1957 Perşembe idi. Bu birlikte yürüyüş, elli yılı aşkın bir süredir devam…