Kur’an Tarihi – Theodor Nöldeke – ePub PDF e-kitap İndir
Başvuru Kitapları , Dini Kitaplar / Haziran 18, 2018

Kur’an’ın korunması oryantalistler arasında tartışmalı noktalarından biridir. BatıdaKur’ân’ın metinleşme tarihine ilgi 19. Yüzyıl sonları ila 20. yüzyılın başlarına tekabül eder. Modern zamanlarda oryantalistler Kur’an’ın korunması tartışmasına Theodore Nöldeke’nin Geschichte des Qurans (1860) adlı çalışması ile girmiş oldular. Kur’an Tarihi – Theodor Nöldeke PDF İndir.  Nöldeke sonrasında ise bir Yahudi Macar olan Ignaz Goldziher Die Richtuungen der Islamischen Koranauslegung (1920) adlı eseri gündemi tuttu. Arthur Jeffery gibi Batılı akademisyenler Müslümanlar tarafında da aynı çalışmaların beklendiğini ve Ebu Abdillah Zincani’niye ait Tarihü’l-Kur’an dışında bu alanda çalışmaların bulunmadığını iddia etti.. Theodore Nöldeke İle Başladı ..! Theodore Nöldeke’nin 1860 yılında Almanca yayınladığı Geschichte des Qurans1 adlı eseri ile başlamıştır. Encyclopedia Britannica’ya yazdığı “Kur’an” maddesinde2 benzer fikirlerini özetleyen Nöldeke’nin bu eseri daha sonra öğrencileri Friedrich Schwally, Gotthelf Bergsträsser ve Otto Pretzl tarafından tamamlanacaktır. 19. yy’ın ortasında Nöldeke’nin çalışması ile başlayan Kur’an Tarihine dönük bu ilginin 20. yy’ın ortasına kadar yoğunlaşarak sürdüğünü görürüz. Nitekim Yahudi asıllı bir Macar oryantalist olan Ignaz Goldziher’in Leiden’de 1920 tarihinde yayınlanan Die Richtuungen der Islamischen Koranauslegung3 adlı eseri Nöldeke’nin eserinden sonra Batı’da en etkili eserlerden biri olacaktır. Bunların takipçisi olarak Arthur Jeffery, Alphonse Mingana ve Regis Blachere bu dönemde Kur’an Tarihi üzerine yazan oryantalistlerin başında gelen isimlerdir. PDF İndir