Güllerin Fısıltısı – Teresa Medeiros PDF e-Kitap indir
Kitap / Temmuz 30, 2017

Romanımız i lerledikçe kim olduğu meydana çıkacaktır. Fakat şu haliyle Nurullah ile olan konuşmalarından Ceylan’ın nasıl bir Ceylan olduğunu anladınız mı? Pek serbest, pek yürekli bir kız ha? Böyle kızlar günümüzde bile nadir, hem de çok nadir oldukları için biraz üzülmekte haklısınız. H ikayemizin geçtiği 1897 senesinde, yani bundan dokuz sene evvel Ceylan gibi kızlar çok daha azdı. Tek tük denilecek kadar azdı. Şu konuşma 1897 senesinde geçmedi. Ondan önce, bir sene kadar önce geçti. Her şeyde ölçüyü kaçırmak da iyi değildir, geride kalmak da! Kızları esen yellerden esirgemek gayretiyle kafesler içinde kanarya kuşu gibi yetiştirmek de tehlikelidir, sınırsız bir hürriyet ile başıboş gezen sakalar, isketeler, ispinozlar gibi bırakmak da. Bu serbestlikle gezip yaşayan kuşlar da doğrusu her gün tehlikelere maruzdurlar. Kendilerinden daha kuvvetlileri elinde zayıf ve perişan kalırlar. Fakat kafesteki kanarya bir an için kapısını açık bulur da karşıdaki ağacın dalına kadar gidip konar ise en aciz, en miskin kuşların taarruzlarından bile kendisini müdafaa edemez. Şu kadar ki kanaryamıza ders vereceğiz, kendi kendisini müdafaaya muktedir olsun diye. Cesaretlendireceğiz diye aslını ve doğasını bozarsak, bir süre sonra bu sevimli kanaryayı bir a tmaca olmuş zannederiz. Aslında hala nazik bir kanarya olmak tabiatından hiçbir şey kaybetmemiştir. ” Ben bir a tmacayım”…