Kişi Olmaya Dair – Carl R. Rogers PDF e-Kitap indir

Ekim 15, 2017
WEB TASARIM
WEB TASARIM

 

Babam, kendi altında çalışmadıktan sonra her işin uygun olduğunu söyledi­ ğinden annem kentin Doğu Kesiminin Kamu Işleri Dairesi Başkanlığı’na getirilmişti. Bir kimsenin ikametgahı işine gö­ re verileceğinden anneme geleneksel bir avluda daireye ait olan odalar verilmişti. Babam kendi bürosundaki dairesinde kalmış, biz de buraya taşınmıştık. Bizim ikametgahımız Doğu Bölgesi idaresiyle aynı binadaydı. Devlet daireleri genelde Kuomintang memurlarının ve zengin toprak sahiplerinin el konulmuş binalarına yerleş­ mişlerdi. Bütün devlet memurları, üst düzeydekiler dahil, bürolarında otururlardı. Evlerinde yemek pişirmelerine izin yoktu, hepsi kantinlerde yerlerdi. Sıcak su da termoslarla kantinden alınırdı. Evli çiftler sadece cumartesi günleri birlikte olabilirlerdi. Memurlar arasında sevişmeye “cumartesi geçirmek” denilirdi. Bu askeri yaşam biçimi giderek gevşeyip evli çiftler daha çok bir arada oldularsa da, hemen hemen hepsi yine bü­ ro binalarında yaşıyorlar ve zamanlarının büyük bir kısmını burada geçiriyorlardı. Annemin dairesinin ilk öğretim, sağlık, eğlence ve kamuoyu araştırmasını kapsayan çok geniş bir faaliyet alanı vardı. Annem yirmi iki yaşındayken çeyrek milyon insanı ilgilendiren bu işin başındaydı. O kadar meşguldü ki, kendisini çok az görebiliyorduk. Hükümet temel gıda maddeleri olan tahıl, pamuk, yemek yağı ve et ticaretinde bir tekel (buna ‘birleşik satınalma ve pazarlama’ deniliyordu) oluşturmak istiyordu. Amaç köylülerin bu maddeleri sadece devlete satması ve devletin de bunları kent halklarına ve kıtlık olan bölgelere dağıtmasıydı. Çin Komünist Partisi yeni bir politika başlattığı zaman bunu bir propaganda hamlesi eşliğinde yapardı. Annemin işi de kısmen halka bu değişikliğin kendi yararına olduğuna inandırmaktı.

 

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir