Günlerin Köpüğü – Boris Vian PDF e-Kitap indir

Ekim 17, 2017
WEB TASARIM
WEB TASARIM

 

Şubat toplantıları Mao için bir dönüm noktası oldu. Hemen hemen herkesin politikalarına muhalif olduğunu görmüştü. Bu da -adı dışında- Parti’nin tümüyle ortadan kaldı­ rılmasıyla sonuçlandı. Politbüro’nun yerine Kültür Devrimi Otoritesi geçti. Lin Biao çok geçmeden mareşallere sadık komutanlar arasında bir temizlik hareketine girişti ve Merkezi Askeri Komite’nin işlerini, karısı aracılığıyla kontrol altında tuttuğu kendi bürosu aldı. Mao kişisel gücünün yeni araçları olacak Parti sisteminin yerine geçecek olan “Devrimci komiteleri” örgütlemek üzere eyaletlere temsilciler gönderdi. Sichuan’daki Mao temsilcileri ana babamın eski dostları Ting’lerdi. Bizim aile Yibin’den ayrıldıktan sonra Ting’ler bölgeyi kontrolları altına almışlardı. Bay Ting Parti sekreteri olmuştu; Bayan Ting başkent Yibin’in Parti şefiydi. Ting’ler mevkilerinden kişisel çıkarları için yararlanmış­ lardı. Bir olay Bayan Ting’in 1950’lerdeki korumasının ba­ şından geçmişti. Kadın adamı birkaç kere kandırmaya çalış­ tıktan sonra bir gün midesinin ağrıdığını söylemiş ve genç adama karnına masaj yaptırtmıştı. Sonra masaj yaparken erkeğin elini tutup bacak arasına doğru kaydırmıştı. Adam hemen elini çekmiş ve çıkıp gitmişti. Bayan Ting bunun üzerine adamı kendisinin ırzına geçmeye teşebbüsle suçlamış ve çalışma kampında üç yıla mahkum ettirmişti. Ting’ler 1 959’da, 1 953’te babamın yerine geçen Yibin valisinin ayağını kaydırdılar. Adam Uzun Yürüyüş’ün emektarıydı ve çok popülerdi; bu da Ting’leri kıskandırmaya yetmişti. Hep köylü sanda ilan giydiği için adama “Hasır Sandallı Li” denirdi -bu da onun topraktaki köklerine yakın olmak isteğinin belirtisiydi. Gerçekten de, Büyük Sıçrama’ da köylü­ leri çelik üretmeye zorlamakta pek zorlamamıştı ve 1 959’da kıtlık aleyhine konuşmuştu. Ting’ler onu “sağcı oportünist” olarak suçladılar

 

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir