Gece – Jeff Sampson – PDF İndir

Aralık 5, 2017

G erçekten, kötii zam anlam aydı. F.limi şo rtu n u m cebine soktum ve telefonum u çıkardım . F.kraıı bulanıktı. G özlerim i kısarak ekrana bir kez dalıa baktım . Arayan Sıska ydı. Sıska, sıfır b eden olan en yakın arkadaşım Megan. Benim ısrarcı, en yakın arkadaşım Megan. Phınlartm vardı ve hiç konuşacak havamda değildim … am a bu M egan’dı. Bu yüzden telefona cevap verm eliydim . Ayrıca o n u n ne kadar ısrarcı biri olduğunu biliyordum , ben telefona cevap verene kadar aramaya devam ederdi. T elefonun kapağını açtım ve kulağımda tuttum . “Alo?” “Em ily?” M egan’m sesi gergin ve endişeliydi. “Sen m isin? İyi m isin?” “N e? ” N e garip soruydu bu! Tabii ki iyiydim. İyinin de ötesindeydim . P encerem in ö nünden bir şey geçti. M uhtem elen bir fare veya sıçan görüp onu yakalamaya çalışan bir gece ku­ şuydu. D üşüncelerim M egan’dan, garip ses tonu ve sorularından uzaklaştı. Yeniden dışarıdaki dünyaya yoğunlaştı. Sanki gecenin bir kokusu vardı. Ağır bir koku üstüm e sinm işti ve o koku havada el işareti yaparak beni çağırıyordu. Eski bir çizgi film sahnesindeymişim gibi. B edenim p encerenin dışına çıkma, zem ine vurm a ve koşma isteğiyle titredi. “Em ily?” diye tekrar sordu Megan. Ses tonu çok alçak ve yum uşaktı. Kulağımda bir kelebek gibi vızıldıyordu. Başımı salladım ve tüm dikkatim i odamdaki halıya verdim . H alının üstünde yere attığım kitap, sayfaları açık b ir şekilde duruyordu. Sözcükler sayfaların üstünde belli belirsiz leke gibiydi. Kitabı önceden o kuduğum u hayal meyal hatırladım, fakat onu ııasıl veya neden yere attığım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bu… garipti. Kitabı neden yere atmıştım? O nu yere attığımda tam olarak ne yapıyordum?

PDF İndir

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir