En Etkin 100 Kişi PDF İndir – Michael H. Hart

Aralık 3, 2017
WEB TASARIM
WEB TASARIM

Sonuç olarak, Komünist sistemin kurucuları benim ilk tahminlerimde olduğundan çok daha az önemli kişilerdi. Bu sonuçtan çı­ karsamayla, Komünizm karşıtı olan Thomas Jefferson ve Adam Smith gibi kişiler, ilk baskıda varsaydığımdan çok daha etkili kişilikler olmalıdırlar. Bir diğer çıkarsama da, etkili kişiler listesine eklenmesi gereken yeni bir isim olduğudur. Mikhail Gorbaçov, Sovyetler birliğinin kaderini belirleyen son yıllarda ( 1985-1991) bu ülkenin lideriydi. Politika ve eylemleri -ve kriz anlarındaki eylemsizliği- Soğuk savaşın sona erınesinde, Komünizmin gerilemesinde ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasındaki belli başlı etkenlerden biridir. Bu olayların büyük önemi gözönünde bulundurularak Gorbaçov bu baskıya dahil edilmiştir. Belki Lenin’in biraz altında ama geçmişin ünlü siyasi liderlerinin bir­ çoğunun üzerinde, 95. sırada değerlendirilmiştir. Bir diğer -ihtilaflı olması mümkün- değişiklik, Edward de Vere’i “gerçek William Shakespeare” olarak kitaba almamdır. “Kitabi” kitapların çoğunda, yazarın gerçek kişiliğinin “-Avon nehri kı­ yısındaki- Stratfordlu adam” olduğu kabul edilmektedir. Bu deği­ şiklik biraz gönülsüz yapılmıştır: İlk baskıda gerçekleri iyice araş­ tırmadan, sadece “kalabalığın ardından giderek”, “Stratfordlu adamı” oyunların yazarı olarak kabul etmekle yaptığım ciddi hatanın itirafı anlamına gelmektedir. O zamandan beri, sorunun her iki cevabı üzerinde yapılan tartışmaları dikkatle inceledim ve kanıtların ağırlıkla Stratfordlunun aleyhinde, Yere’ın ise lehinde olduğu sonucuna vardım.

PDF KİTAP İNDİR

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir