Yıldızlar Sönünceye Dek – Danielle Steel – PDF İndir
Bilim Kurgu , Dini Kitaplar , Kitap / Şubat 24, 2018

Geoffrey Wentworth asla kont olmak istememişti fakat olduğu andan beri çok iyi bildiği bir şey vardı: Bir kont hemen hemen her şeyden rahatlıkla yakasını kurtarabiliyordu. Anne katili olmanın da buna dâhil olmasını ümit ediyordu. “Bakalım doğru anlamış mıyım anne?” diye kükredi. Kıyafetlerine bulaşmış tozu misafir odasının döşemelerine silkelememek için kendini zor tutuyordu. “Çok mühim bir acil durum var diyerek…” Cümlesinin ortasında yutkundu, boğazı bağırma ihtiyacıyla yanıyordu. Tann şahidiydi, atını o kadar süratli sürmüştü ki eski bir savaş yarası daha da kötü bir hal almıştı. Beli, neredeyse savaşta o darbeyi aldığı andaki gibi incinmişti. Nefes alıp sesini normal düzeyde tutmaya çalıştı. “Beni parlamento binasından bir davet için mi çağırttınız?” Stratford Leydisi Genevieve Wentworth, sanki oğlu acil çağrısına yetişebilmek için kan ter içinde acele etmemiş de çay içmek için geçerken uğramış gibi sakin bir edayla şöminenin yanındaki çiçekli koltuğunda oturuyordu. Geoffrey şüpheci gözlerini annesine dikmişti. Bu sert bakışı, tecrübeli askerlerin bile ortadan kaybolmasına yeterdi, ancak annesi tam anlamıyla sakin bir insan olduğundan İliç oralı olmamıştı. Öfkeli yüzü onu lıiç etkilememişti. I Kuta büyük bir mücadeleyi kazanmış gibi bir hali vardı. Geoffrey midesinde bir hareketlenme hissetti. Annesi yine hayatındaki insanları pek mutlu etmeyecek bir şeyler planlıyor olmalıydı. KİTABI PDF İNDİR

Evrenin Zarafeti- Brian Greene – PDF İndir
Dini Kitaplar , Kitap / Şubat 24, 2018

Masanın üstünü boşaltıp bir sandalyeye oturdu. Desteyi masaya koydu. Destenin üzerindeki beyaz örtü, yılların etkisiyle biraz sararmıştı. Yine de çok eski durmuyordu. Olsa olsa kendisinden bir önceki kuşaktan kalmış olmalıydı. Desteyi bölmeye koyan kişi pek tabii babası olabilirdi. İçini merak ve heyecan kapladıkça örtüyü dikkatle ve nazikçe açmakta zorlanıyordu. Örtü düşünce, kırmızı kurdelelerle birbirine bağlanmış iki parşömen tomarı ortaya çıktı. Aşk mektupları olabilir miydi? Hatta belki de anne babasının birbirlerine yazdığı notları bulmuştu. Mükemmel olmaz mıydı bu? Bu yazışmalar sayesinde hiç hatırlayamadığı annesinin anılarını canlandırabilirdi. Liliana parşömen tomarlarından birini alıp, kurdeleyi çözdü. Düğüm açılırken, birbirine değen ipek kurdeleler fısıltıya benzer bir ses çıkarmıştı. En üstteki parşömeni büyük bir hevesle açıp okumaya başladı: 26 Mayıs 1803 Bu sene bahar harikulade. Kışın kasvetinden eser yok gökyüzünde. Shropshire şenliğinde şansımız yaver gitti, geçen yılların toplamından/azla koyun sattık. Kahretsin. Sırtını sandalyeye hızlıca yaslayıp hoşnutsuzca burnundan nefes verdi. Anne babasına ait değildi bunlar. Annesi nottaki tarihten yedi sene önce, Liliana sadece üç yaşındayken ölmüştü. Aradaki sayfaları okumayarak en arka sayfasına baktı, sonunda bir isim veya imza yoktu. Diğer parşömenlere baktı. 1803 yılında, Mayıs ve Aralık ayları arasında, aynı kişi tarafından yazılmışlardı. Ancak yazanın kim olduğunu belirten hiçbir işaret yoktu.

Oruç – Diyanet Vakfı – Pdf indir
Dini Kitaplar , Kitap / Kasım 11, 2017

  Allah’n buyruklar ve yasaklar elbetteki kullarn iyili i içindir. slâm bilginleri bütün hükümlerin insanlarn yararlarn gerçekle tirme amacna yö- nelik oldu u konusunda görü birli i etmi lerdir. Bu bakmdan, Allah’n yaplmasn istedi i eylerde kullar için çok büyük faydalar, yasaklad  eylerde ise büyük zararlar bulundu u kesindir.Oruç – Diyanet Vakfı – Pdf indir Kur’ân- Kerîm’de akla aykr hiçbir emir ve yasak bulunmamakla birlikte, bütün emir ve yasaklarn yarar ve hikmetlerini bilmek de mümkün de ildir. Kald ki, ibadetler dinin bir yönüyle akl üstü ve bir yönüyle sembolik törenleri kapsamnda de erlendirildi i vakit, o dinin mensuplar, benimsemi olduklar dinin bu gereklerini bir hikmet, bir yarar arama telâ na dü meden yerine getirmek durumundadrlar. Bununla birlikte öteden beri slâm bilginleri çe itli ibadetlerin yarar ve hikmetleri konusunda kafa yormu , bunlarn ki isel pratik yararlarndan çok, insan nefsinin arndrlmas ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hale getirmeye çal m lardr. badetleri, bir hedefe eri menin yolu olarak görebilenler için bu kulluk görevleri, artk Oruç Pdf indir  srtta ta nan ve bir an önce indirilmeye çal lan bir yük olmaktan çkar ve âdeta üzerinde yükseklere ula - lan bir araç haline gelir. badet esasen Hakk’n emrine riayet oldu u gibi, sonuç itibariyle,…