Kur’an Tarihi – Theodor Nöldeke – ePub PDF e-kitap İndir
Başvuru Kitapları , Dini Kitaplar / Haziran 18, 2018

Kur’an’ın korunması oryantalistler arasında tartışmalı noktalarından biridir. BatıdaKur’ân’ın metinleşme tarihine ilgi 19. Yüzyıl sonları ila 20. yüzyılın başlarına tekabül eder. Modern zamanlarda oryantalistler Kur’an’ın korunması tartışmasına Theodore Nöldeke’nin Geschichte des Qurans (1860) adlı çalışması ile girmiş oldular. Kur’an Tarihi – Theodor Nöldeke PDF İndir.  Nöldeke sonrasında ise bir Yahudi Macar olan Ignaz Goldziher Die Richtuungen der Islamischen Koranauslegung (1920) adlı eseri gündemi tuttu. Arthur Jeffery gibi Batılı akademisyenler Müslümanlar tarafında da aynı çalışmaların beklendiğini ve Ebu Abdillah Zincani’niye ait Tarihü’l-Kur’an dışında bu alanda çalışmaların bulunmadığını iddia etti.. Theodore Nöldeke İle Başladı ..! Theodore Nöldeke’nin 1860 yılında Almanca yayınladığı Geschichte des Qurans1 adlı eseri ile başlamıştır. Encyclopedia Britannica’ya yazdığı “Kur’an” maddesinde2 benzer fikirlerini özetleyen Nöldeke’nin bu eseri daha sonra öğrencileri Friedrich Schwally, Gotthelf Bergsträsser ve Otto Pretzl tarafından tamamlanacaktır. 19. yy’ın ortasında Nöldeke’nin çalışması ile başlayan Kur’an Tarihine dönük bu ilginin 20. yy’ın ortasına kadar yoğunlaşarak sürdüğünü görürüz. Nitekim Yahudi asıllı bir Macar oryantalist olan Ignaz Goldziher’in Leiden’de 1920 tarihinde yayınlanan Die Richtuungen der Islamischen Koranauslegung3 adlı eseri Nöldeke’nin eserinden sonra Batı’da en etkili eserlerden biri olacaktır. Bunların takipçisi olarak Arthur Jeffery, Alphonse Mingana ve Regis Blachere bu dönemde Kur’an Tarihi üzerine yazan oryantalistlerin başında gelen isimlerdir. PDF İndir

Din Üzerine Antropolojik İncelemeler – Brian Morris – PDF İndir
Başvuru Kitapları , Dini Kitaplar / Nisan 15, 2018

Modern hayatın anlamı ve doğasını ortaya serme yolunda katkıda bulunmuş büyük düşünürlerin tümü -Hegel, Marx, Weber, Durkheim, Freud, Spencer, Tylor- dine asli ve sürekli bir ilgiyle yaklaşmışlardır. Onların çalışmalarının çoğu, dinin kökenini ve işlevii açıklamaya adanmıştır. Din Üzerine Antropolojik İncelemeler – Brian Morris – PDF İndir Evrimci , İşlevselci , Sembolik , Yorumcu , Yapısalcı , Psikolojik , Marksist Yaklaşım ..! Bu önemli, kapsamlı, akademik kaygılarla da yüklü, ama jargondan uzak ve rahat okunabilir eserinde, Brian Morris, söz konusu öncü düşünürlerle onları izleyen tanınmış pek çok sosyal bilimci ve kuramcının -Jung, Malinowski, Radcliffe-Brown, Eliade, Levi-Strauss, Evans-Pritchard, Douglas, Turner, Geertz, Godelier- dinsel fenomenlerle ilgili açıklamalarını değerlendirmeye ve tartışmaya açıyor. Aynı zamanda antropologlar tarafından dini anlama ve açıklama yolunda işlerlik kazandırılmış pek çok kuramsal stratejiyi; evrimci, işlevselci, sembolik, yorumcu, yapısalcı, psikolojik ve Marksist yaklaşımları da doyurucu biçimde açımlıyor. ePub İndir PDF İndir

Zamanın Kıymeti – Abdulfettah Ebu Gudde – PDF İndir
Dini Kitaplar , Kişisel Gelişim / Nisan 13, 2018

Sahip olduğumuz en büyük nimetlerden biri olmasına rağmen, en kolay harcadığımız nimet hiç şüphesiz ki zamandır. Bu eser, kum saati misali her gün eksilmeye yüz tutan hayatımızı en iyi şekilde verimli kılmanın yolunu aydınlatan bir meşale gibidir. Bunu yaparken de hayatlarını en güzel şekilde değerlendirmiş ve bizlere yüklü bir miras bırakmış İslam âlimlerinin hayatlarından ve sözlerinden bir demet sunmaktadır. Zamanın Kıymeti – Abdulfettah Ebu Gudde – PDF İndir ! Mazimizdeki güzellikleri ortaya koyan bu çalışma, vakitlerini dolu dolu geçirme hususunda herkesi teşvik etmektedir. Eserin sahibinin yetmişten fazla çalışmasının bulunması ve çağımızın en önde gelen hadisçilerinden biri olması kitabın kıymetini daha da artırmaktadır. Kısa Bir Zaman Yolculuğu Zaman, sessiz bir testere misali ömrü tüketmektedir. Akrep ve yelkovan arasında kalan her an, farkına varmasak da, geçmişe dönüşmektedir. Her bir kalp atışıyla geçen vakti durdurmak mümkün olmadığından zamanı düzenlemek elimizdeki tek çare gibi görünüyor. Zaman kazanmak için bile onu düzenlemek zorunda kalan insanın bu çabası sonucunda elinde sadece koşuşturma ve telaştan ibaret bir hayat kalıyor. Bu eser, saniyelerin nabzını tutan insanların hayatlarından yola çıkarak okuyucuları kısa bir zaman yolculuğuna çıkarmaktadır. Yazar,  geçmiş ve gelecek arasında sıkışıp içinde yaşadığı zamanı öldürenlere vakti değerlendirmenin yollarını akıcı bir üslupla göstermektedir. Zamanın Kıymeti – Abdulfettah Ebu Gudde – PDF…

Yıldızlar Sönünceye Dek – Danielle Steel – PDF İndir
Bilim Kurgu , Dini Kitaplar , Kitap / Şubat 24, 2018

Geoffrey Wentworth asla kont olmak istememişti fakat olduğu andan beri çok iyi bildiği bir şey vardı: Bir kont hemen hemen her şeyden rahatlıkla yakasını kurtarabiliyordu. Anne katili olmanın da buna dâhil olmasını ümit ediyordu. “Bakalım doğru anlamış mıyım anne?” diye kükredi. Kıyafetlerine bulaşmış tozu misafir odasının döşemelerine silkelememek için kendini zor tutuyordu. “Çok mühim bir acil durum var diyerek…” Cümlesinin ortasında yutkundu, boğazı bağırma ihtiyacıyla yanıyordu. Tann şahidiydi, atını o kadar süratli sürmüştü ki eski bir savaş yarası daha da kötü bir hal almıştı. Beli, neredeyse savaşta o darbeyi aldığı andaki gibi incinmişti. Nefes alıp sesini normal düzeyde tutmaya çalıştı. “Beni parlamento binasından bir davet için mi çağırttınız?” Stratford Leydisi Genevieve Wentworth, sanki oğlu acil çağrısına yetişebilmek için kan ter içinde acele etmemiş de çay içmek için geçerken uğramış gibi sakin bir edayla şöminenin yanındaki çiçekli koltuğunda oturuyordu. Geoffrey şüpheci gözlerini annesine dikmişti. Bu sert bakışı, tecrübeli askerlerin bile ortadan kaybolmasına yeterdi, ancak annesi tam anlamıyla sakin bir insan olduğundan İliç oralı olmamıştı. Öfkeli yüzü onu lıiç etkilememişti. I Kuta büyük bir mücadeleyi kazanmış gibi bir hali vardı. Geoffrey midesinde bir hareketlenme hissetti. Annesi yine hayatındaki insanları pek mutlu etmeyecek bir şeyler planlıyor olmalıydı. KİTABI PDF İNDİR

Evrenin Zarafeti- Brian Greene – PDF İndir
Dini Kitaplar , Kitap / Şubat 24, 2018

Masanın üstünü boşaltıp bir sandalyeye oturdu. Desteyi masaya koydu. Destenin üzerindeki beyaz örtü, yılların etkisiyle biraz sararmıştı. Yine de çok eski durmuyordu. Olsa olsa kendisinden bir önceki kuşaktan kalmış olmalıydı. Desteyi bölmeye koyan kişi pek tabii babası olabilirdi. İçini merak ve heyecan kapladıkça örtüyü dikkatle ve nazikçe açmakta zorlanıyordu. Örtü düşünce, kırmızı kurdelelerle birbirine bağlanmış iki parşömen tomarı ortaya çıktı. Aşk mektupları olabilir miydi? Hatta belki de anne babasının birbirlerine yazdığı notları bulmuştu. Mükemmel olmaz mıydı bu? Bu yazışmalar sayesinde hiç hatırlayamadığı annesinin anılarını canlandırabilirdi. Liliana parşömen tomarlarından birini alıp, kurdeleyi çözdü. Düğüm açılırken, birbirine değen ipek kurdeleler fısıltıya benzer bir ses çıkarmıştı. En üstteki parşömeni büyük bir hevesle açıp okumaya başladı: 26 Mayıs 1803 Bu sene bahar harikulade. Kışın kasvetinden eser yok gökyüzünde. Shropshire şenliğinde şansımız yaver gitti, geçen yılların toplamından/azla koyun sattık. Kahretsin. Sırtını sandalyeye hızlıca yaslayıp hoşnutsuzca burnundan nefes verdi. Anne babasına ait değildi bunlar. Annesi nottaki tarihten yedi sene önce, Liliana sadece üç yaşındayken ölmüştü. Aradaki sayfaları okumayarak en arka sayfasına baktı, sonunda bir isim veya imza yoktu. Diğer parşömenlere baktı. 1803 yılında, Mayıs ve Aralık ayları arasında, aynı kişi tarafından yazılmışlardı. Ancak yazanın kim olduğunu belirten hiçbir işaret yoktu.

Tarihi Yargılıyorum – Gündüz Vassaf – PDF İndir

Dünyanın neresinde, ne zaman doğmuşsak doğalım, annelerimiz, babalarımız, dinlerimiz, devletlerimiz bize bir geçmiş giydiriyor. Onlar giydirdikçe biz de ha babam giyiniyoruz. Çoğumuz, geçmişin elbiselerini günümüz terzilerinin dikmesini yadırgamadan kabullenmekle kalmayıp, elbiselerimizi bedenimizden ayırt bile edemiyoruz.  Tarihi Yargılıyorum – Gündüz Vassaf – PDF İndir Kendimizi Yargılamamızı Yargılıyorum ..! Tarihimize nasıl baktığımızı gözden geçirdiğim bu kitapta kendimizi yargılamamızı yargılıyorum. Tarihimize bakıp “Biz buyuz,” diye sunulanları sorguluyorum. Asırlardır sürdürdüğümüz alışkanlıklarımızdan kurtulup, tarihten özgürleşip, kendimize farklı bakmaya başlamamızla, nereden gelip nereye gittiğimizin serüveninde, yaşadığımız tarihin de yolunu değiştirebiliriz. PDF İndir

Ali Şiası – Ali Şeriati – PDF İndir
Dini Kitaplar / Ocak 5, 2018

Bugün İslam dünyasında şiddetlenen bu yalancı savaş Ali Şiası’yla Muhammedî Sünnîliğin savaşı değildir. Bu savaş, “Safevî Şiası”nın “Emevî Sünnîliği” ile savaşı olup Safevîler’in Osmanlılar’la savaşının ve bu iki düşman devletin siyasette dini kullanmalarının yansımasıdır. İkincisi, İslam ülkelerinin her yanında yeni yeni canlandırılan ve düzenli programlarla, düzenli işleyen bütçe, hesap, kitap ve taktiklerle icra edilen bu savaş, İslam-Siyonizm savaşından sonra ortaya çıkmıştır. İslamın Tehlikesi Sünniliktir ..! Bu savaş, bütün halkın ve özellikle gerçek Ali Şiası ve Muhammedî Sünnîlik âlimlerinin düşüncesinde Müslümanların ortak dış tehlike karşısında birlik, beraberlik ve dayanışma fikri gündeme geldikten sonra gündeme gelmiştir. Plan, cephe gerisinde tefrika çıkarma planıdır. Bu, Müslümanların Siyonizm tehlikesinden gâfil kalmalarını sağlamanın en iyi yoludur. Amaç, Sünnî halkın, İslam’ın tehlikesi Şiîliktir, diye korkmasını sağlamak, Şiî halkı da, İslam’ın tehlikesi Sünnîliktir, diye korkutmaktır! Düşman için bundan daha iyi bir başarı olamaz. Öyle bir plan or-taya koyarlar ki karşı cephede düşmana saldırmak için aynı siperin içerisinde pusu kuran iki asker ansızın birbirinin canına kast eder ve beriki, “Kapıyı Hz. Fatıma’nın böğrüne vuran sendin.” diyerek arkadaşının yakasına yapışırken öteki de “Ömer’e şöyle böyle diyen sendin ha! ” diye berikinin yakasına yapışarak bağırır. Bu iki kardeşin kopardığı yaygara ve İslam’ın ilk dönemindeki anlaşmazlıkları düzeltmek için çıkarılan kargaşa arasında biri kulak…

Dine Karşı Din – Ali Şeriati – PDF İndir
Dini Kitaplar / Ocak 2, 2018

Bütün şirk dinlerinde Allah’ın yaratıcılığına inanılırdı. Ancak rablik, sahiplik söz konusu olunca putların sayısı artıyordu. Nemrud ve Firavun gibi adamlar dahi “yaratıcılık” iddiasında bulunmuyorlardı. Onlar “halkın rabbleri/sahipleri” olduklarını iddia ediyorlardı. Dine Karşı Din – Ali Şeriati – PDF İndir Ben sizin en yüce rabbinizim ..! Rab olmak, yani sahip olmak, malik olmak demektir; yaratıcı değil. Firavun şöyle derdi: “Ben sizin en yüce rabbinizim.” (79/Naziat Suresi 24). Yani ben sizin en büyük sahibinizim, yaratıcınız değil. PDF İndir

Oruç – Diyanet Vakfı – Pdf indir
Dini Kitaplar , Kitap / Kasım 11, 2017

  Allah’n buyruklar ve yasaklar elbetteki kullarn iyili i içindir. slâm bilginleri bütün hükümlerin insanlarn yararlarn gerçekle tirme amacna yö- nelik oldu u konusunda görü birli i etmi lerdir. Bu bakmdan, Allah’n yaplmasn istedi i eylerde kullar için çok büyük faydalar, yasaklad  eylerde ise büyük zararlar bulundu u kesindir.Oruç – Diyanet Vakfı – Pdf indir Kur’ân- Kerîm’de akla aykr hiçbir emir ve yasak bulunmamakla birlikte, bütün emir ve yasaklarn yarar ve hikmetlerini bilmek de mümkün de ildir. Kald ki, ibadetler dinin bir yönüyle akl üstü ve bir yönüyle sembolik törenleri kapsamnda de erlendirildi i vakit, o dinin mensuplar, benimsemi olduklar dinin bu gereklerini bir hikmet, bir yarar arama telâ na dü meden yerine getirmek durumundadrlar. Bununla birlikte öteden beri slâm bilginleri çe itli ibadetlerin yarar ve hikmetleri konusunda kafa yormu , bunlarn ki isel pratik yararlarndan çok, insan nefsinin arndrlmas ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hale getirmeye çal m lardr. badetleri, bir hedefe eri menin yolu olarak görebilenler için bu kulluk görevleri, artk Oruç Pdf indir  srtta ta nan ve bir an önce indirilmeye çal lan bir yük olmaktan çkar ve âdeta üzerinde yükseklere ula - lan bir araç haline gelir. badet esasen Hakk’n emrine riayet oldu u gibi, sonuç itibariyle,…