Nutuk – Kemal Atatürk – ePub PDF e-kitap İndir
Başvuru Kitapları / Temmuz 12, 2018

Ey Türk gençliği! Birinci görevin, Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır. Zorla ve aldatmacayla sevgili vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve ülkenin her köşesi fiili olarak ele geçirilmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha acıklı ve daha korkunç olmak üzere, ülkenin içinde iktidara sahip olanlar aymazlık ve sapkınlık ve hatta hainlik içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, kişisel çıkarlarını istilacıların siyasi emelleriyle birleştirebilirler. Ulus, yoksulluk ve sıkıntı içinde yorgun ve bitkin düşmüş olabilir. Ey Türk geleceğinin evladı! MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ..! İşte, bu durum ve koşullar içinde bile görevin, Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun güç, damarlarındaki soylu kanda mevcuttur! Nutuk – Kemal Atatürk – ePub PDF e-kitap İndir ..! PDF İndir

Kur’an Tarihi – Theodor Nöldeke – ePub PDF e-kitap İndir
Başvuru Kitapları , Dini Kitaplar / Haziran 18, 2018

Kur’an’ın korunması oryantalistler arasında tartışmalı noktalarından biridir. BatıdaKur’ân’ın metinleşme tarihine ilgi 19. Yüzyıl sonları ila 20. yüzyılın başlarına tekabül eder. Modern zamanlarda oryantalistler Kur’an’ın korunması tartışmasına Theodore Nöldeke’nin Geschichte des Qurans (1860) adlı çalışması ile girmiş oldular. Kur’an Tarihi – Theodor Nöldeke PDF İndir.  Nöldeke sonrasında ise bir Yahudi Macar olan Ignaz Goldziher Die Richtuungen der Islamischen Koranauslegung (1920) adlı eseri gündemi tuttu. Arthur Jeffery gibi Batılı akademisyenler Müslümanlar tarafında da aynı çalışmaların beklendiğini ve Ebu Abdillah Zincani’niye ait Tarihü’l-Kur’an dışında bu alanda çalışmaların bulunmadığını iddia etti.. Theodore Nöldeke İle Başladı ..! Theodore Nöldeke’nin 1860 yılında Almanca yayınladığı Geschichte des Qurans1 adlı eseri ile başlamıştır. Encyclopedia Britannica’ya yazdığı “Kur’an” maddesinde2 benzer fikirlerini özetleyen Nöldeke’nin bu eseri daha sonra öğrencileri Friedrich Schwally, Gotthelf Bergsträsser ve Otto Pretzl tarafından tamamlanacaktır. 19. yy’ın ortasında Nöldeke’nin çalışması ile başlayan Kur’an Tarihine dönük bu ilginin 20. yy’ın ortasına kadar yoğunlaşarak sürdüğünü görürüz. Nitekim Yahudi asıllı bir Macar oryantalist olan Ignaz Goldziher’in Leiden’de 1920 tarihinde yayınlanan Die Richtuungen der Islamischen Koranauslegung3 adlı eseri Nöldeke’nin eserinden sonra Batı’da en etkili eserlerden biri olacaktır. Bunların takipçisi olarak Arthur Jeffery, Alphonse Mingana ve Regis Blachere bu dönemde Kur’an Tarihi üzerine yazan oryantalistlerin başında gelen isimlerdir. PDF İndir

Üçüncü Dalga – Samuel P. Huntington – ePub PDF e-kitap İndir
Başvuru Kitapları / Mayıs 8, 2018

Üçüncü Dalga: Geç 20. Yüzyılda Demokratikleşme’de akademisyen ve siyasi danışman kimliklerini birlikte kullanan Samuel P. Huntington dünyada demokratikleşme süreçlerinin aktif bir figürü olarak karşımıza çıkıyor.   Üçüncü Dalga – Samuel P. Huntington – ePub PDF e-kitap İndir ..! Soğuk Savaş’ın son yıllarında otoriter veya totaliter rejimlerin demokratikleşme süreçlerini siyasal, ekonomik, kültürel, sosyo-psikolojik, diplomatik, jeostratejik açılardan inceleyen Huntington. Ülkelerin tarihsel birikimlerinin özgürleşmelerinin önüne çıkarttığı engellere ve fırsatlara değiniyor. Dünyadaki ilk iki demokratikleşme dalgasını, ayrıca 1974-1990 dönemini bugün siyasal alanın “temel” değerleri arasında sayılan demokrasi, çoğulculuk, serbest seçimler, insan hakları, erkler ayrımı, piyasa, sivil toplum, adil gelir dağılımı, anti-otoriterizm, şeffaflık, sivil-asker ve din-devlet ilişkileri üzerinden tartışıyor. Yazar, bu “büyük dönüşüm”ün yerel/küresel etkilerini “saptıyor”, ülkelerin iç dinamiklerini kuran olguları -uluslararası siyasetin yeni bileşenlerini de göz önünde bulundurarak- “yönlendirme”yi hedefliyor. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’nın birçok ülkesinin siyasi tarihlerinin özetleriyle zenginleştirilmiş bu akademik çalışmaya, bölüm sonlarındaki “demokratikleştirenlere öğütler” başlıklı bir tür “Machiavellist danışmanlık notları” eşlik ediyor. Üçüncü Dalga’yı okurken, şu sorunun hemen her sayfaya yayıldığını fark ediyoruz: Geçmişte düzenli birer demokratik kamusal alan oluşturamamış, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yaklaşık 30 ülke, “üçüncü demokratikleşme dalgası”nın saptadığı yeni düzenin kuralları çerçevesinde istikrarlı demokrasiler haline gelebilecekler midir? PDF İndir

Düşün Ve Zengin Ol – Napoleon Hill – PDF İndir
Başvuru Kitapları / Nisan 26, 2018

Bütün engellerin üstesinden gelebileceğimiz, her emelimize ulaşabileceğimiz, sürekli akan bir nehirden taşar gibi bizi başarıya götüren yolu gösteriyor. Bu kitap, gücüyle bizi sarsacak hayatımızı değiştirecektir. Düşün Ve Zengin Ol – Napoleon Hill – PDF İndir ..! Eğer “Çekim Yasası’nı uyguluyorum ama benim için çalışmıyor” ya da “bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor” diyorsanız; bu güçlü yasayı her defasında lehinize çalıştırmanın kanıtlanmış formülü bu kitapta bulacaksınız! Napoleon Hill, Düşün ve Zengin Ol’u 1937’de Henry Ford, Thomas Edison gibi birçok tanınmış ismin de bulunduğu çok başarılı 500 insan üzerinde yaptığı 25 yıllık bir araştırmanın sonucunda yazmıştır. Dünyanın en çok satan kitaplarından olan Düşün ve Zengin Ol’u şu anda elinizde tutuyor olmanız bir tesadüf mü? Bu kitapta yer alan 13 adımlık formül ile başarıya giden yolda sırrı kullanmakta ustalaşacaksınız. Bir kez okumak kesinlikle yetmez!… Hayalllerinize ulaşmak mı istiyorsunuz? O zaman Hill’in ölümsüz kurallarını takip et ..! Yüzyıllardır ordan oraya aktarılan bir sır düşünün. Sadece en zenginlerin, en güçlülerin birbirlerine aktardığı bir sır. Tüm hayallere sahip olmanın yöntemini anlatan gerçek bir sır. Napoleon Hill 1900’lerin başında tanıştığı bu sırrı 25 yıl boyunca araştırdıktan sonra, sırrı çalıştıran, on üç adımdan oluşan bir formül çıkarmıştır. Gündelik yaşama olduğu kadar iş hayatına da önemli düşünce yenilikleri getiren bu kitap-taki formülü…

Modern Türkiye’nin Doğuşu – Bernard Lewis – PDF İndir
Başvuru Kitapları / Nisan 21, 2018

Türklerin Tarihe Karşı Giriştikleri Yarış ..! Ünlü otorite Bernard Lewis’in Türklerin son 250 yıldaki tüm çağdaşlaşma çabalarını tek bir ciltte detaylarıyla anlatıp yorumlayan klasik eser. Princeton Üniversitesi Yakındoğu profesörü Bernard Lewis. Bu güncellenmiş klasik kaynak kitabında Türklerin son 250 yıldaki çağdaşlaşma serüvenini geniş bir kaynakçaya dayanarak yetkinlikle yorumluyor. Türk milletinin bin yıl önce Çin’den vazgeçip İslamiyet’e yöneldiğinde başlamış olan batıya doğru yürüyüş, şimdi İslamî mirasın büyük bir bölümünden vazgeçerek Avrupa’ya yönelmiş ve yönetimde, toplumda ve kültürde Avrupaî yaşam tarzını benimseyip hayata geçirmek üzere kesiksiz, kararlı bir çabayı doğurmuştur. Eserin ilk yayınlandığı 1961 yılından bu yana geçen 47 yıldaki gelişmeleri; Soğuk Savaş döneminin sona erişi, Türkiye’nin NATO üyeliği, Avrupa Birliği adaylığı ve Ortadoğu’daki ABD politikalarına reaksiyonlarını Radikal İslam tehdidini de göz ardı etmeden sunmaktadır.  Son 250 yılımızı; Osmanlı İmparatorluğunun duraklama döneminden itibaren Türk çağdaşlaşma tarihini, Cumhuriyetin ilk ve engebeli yıllarını anlamlandırmak için başvurulabilecek güncellenmiş ve önemli bir kaynaktır. PDF İndir

Komünist Manifesto – Friedrich Engels, Karl Marx – PDF İndir
Başvuru Kitapları / Nisan 20, 2018

Karl Marx ve Friedrich Engels´in, Komünistler Birliği´nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto. 1848 Şubat´ında, tüm Avrupa´nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra´nın gösterişsiz bir basımevinde basıldı. Komünist Manifesto – Friedrich Engels, Karl Marx – PDF İndir ..! Milyonlarca İnsanın Yaşamında Belirleyici Rol Oynadı ..! Bilimsel sosyalizmin kitlesel siyaset sahnesine çıkışının ilk ciddi işareti olan Manifesto, yayınlandığı günden bu yana en çok okunan ve en çok tartışılan toplumsal ve siyasal metinlerden biri oldu. Daha sonraki sosyalist ve komünist partilerin programlarının temelini oluşturdu, dünyanın değişmesinde ve milyonlarca insanın yaşamında belirleyici bir rol oynadı. Bugün Marxçı hareketin temel belgesi ve devrimci bir klasik sayılan Komünist Manifesto´yu, Marx ve Engels´in daha sonraki basımlara yazdıkları önsözler eşliğinde, Celâl Üster ve Nur Deriş´in 1978´de yaptıkları çevirinin gözden geçirilmiş basımıyla sunuyor. PDF İndir

Moğollar Ve Ruslar – George Vernadsky – PDF İndir
Başvuru Kitapları / Nisan 19, 2018

Bazı Rus tarihçiler, Rusya’da Moğol dönemini anlatırken “Moğollar bize kan ve gözyaşından başka ne getirdi?..” diye başlarlar söze. Hatta pek çok tarihçinin kanaati de böyledir. Moğollar Ve Ruslar – George Vernadsky – PDF İndir ..! Asla “Barbar Değillerdi ” ..! L.N. Gumilev, “Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları” adlı eserinde bu görüşü tamamen çürütmekte ve Moğolların elçilerini öldüren bir şehir dışında hiçbir yeri yakıp yıkmadıklarını ve sembolik vergiler koyduklarını belirtir. G. Vernadsky, bu görüşe katılmamakla birlikte Rusların bugünkü idari kurumlarının çoğunu Moğollardan aldıklarını ve Moğol istilasının sanıldığı kadar kötü sonuçlan beraberinde getirmediğini kaydetmektedir.Eğer Rusya Rusya olabilmişse, bunu Moğol istilasına borçludur. Türk halkları belki savaşta acımasızdılar, amansızdılar, ama asla “barbar” değillerdi. PDF İndir

Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi – G.E.M. de Ste. Croix – PDF ePub İndir
Başvuru Kitapları / Nisan 19, 2018

Marksist İlkçağ tarihçisi Ste. Croix, bu anıtsal kitapta, Antik Yunan-Roma dünyasının Arkaik Çağ’dan Arap fetihlerine kadar olan yaklaşık 1000 yıllık tarihini sınıf mücadelelerine odaklanarak inceliyor. Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi – G.E.M. de Ste. Croix – PDF ePub İndir ..! Ste. Croix, kendisine Isaac Deutscher Ödülü’nü de kazandıran kitabının ilk kısmında Marksist tarih çözümlemesinin temel kategorileri olan sınıf, sömürü ve sınıf mücadelesi üzerinde durarak Marksizmin İlkçağ tarihi açısından anlamını tartışıyor. Ardından Antik Yunan ve Roma toplumlarındaki temel sınıf kategorilerini inceleyerek mülk sahibi sınıfla, köleler, köylüler ve ücretli emekçiler arasındaki sömürü ilişkilerinin ve bu ilişklierdeki dönüşümün canlı bir resmeni çiziyor. Antik Dünyanın Gerilemesi Ve Çöküşü ..! Kitabın ikinci kısmıysa, Marksist tarih yönteminin farklı düzlemlerdeki sınıf mücadelesini nasıl açıklayabileceği üzerine zengin ve parlak bir denemeden oluşuyor. Yunan ve Roma toplumlarında sınıf mücadelesinin siyasi ve ideolojik düzlemlerde geçirdiği 1600 yıllık evrimi, epigrefik, edebî ve arkeolojik kanıtlara dayanarak tartışan kitap, antik dünyanın gerileme ve çöküşüne dair alternatif bir açıklama ile sona eriyor. “İlkçağ tarihi üzerine… en heyecan verici, kışkırtıcı ve meydan okuyan çalışmalardan biri.” K. R. Bradley, American Journal of Philology “Eşsiz… Antik dünyanın hikâyesini, aklında alt sınıfların çıkarlarını tutaram anlatmaya kalkışan, bir Batı dilinde bugüne dek kaleme alınmış tek eser.” E. Badian, New York…

Kehanetler Kitabı – Aytunç Altındal – PDF İndir
Başvuru Kitapları / Nisan 18, 2018

Kitapta yer alan 17 kehanet ve 28 Osmanlı tablosu, bakır üzerine işlenmiş ve özgün baskı buradan yapılmıştır. Tam metindir. Fransızca özgün yorum ve tablolar eşliğinde Türkçe çevirileri eklenmiştir. Bu Kehanetler Birer Birer Gerçekleşti ..! Chalcondyles, belki de canlı tanığı olduğu olaylar nedeniyle öylesine ince ayrıntılara dikkat etmiştir ki bu dikkati ve gözlemleri günümüzün tarihçilerini şaşırtmaktadır. Örneğin, bir dilencinin veya bir İranlı, Ermeni ya da Arap tüccarın nasıl giyindiğine, belindeki kuşağın nasıl bağlanırsa ne anlama geldiğine varıncaya kadar yazmıştır. “Kehanetler” bölümünde inanılması zor bilgiler iletilmiştir. Hiç kuşkusuz geleceği hiç kimse bilemez ve müminler için geleceği bilebilmek sadece Tanrı’ya mahsustur. Ancak bu “kehanetleri” birer prognoz/öngörü olarak değerlendirirsek, kitabın yazıldığı dönemden yüzyıllarca sonra neredeyse bire bir gerçekleşen bu öngörüleri dikkatle incelemek gerektiği açıktır. PDF İndir