Beni Öptüğün Gece – Julia Quinn ePub PDF e-Kitap indir

Ekim 20, 2017
WEB TASARIM
WEB TASARIM

 

Kendini “kapitalist yol” dediği şeyin başarılı olması ve kendi seçtiği “doğru” yolun felaketle sonuçlanmasına çok kızıyordu. Mao, pratik bir insan olarak bunu görüyordu ve onların kendi yollarına devam etmelerine izin veriyordu. Ama ülke deneyime hazır duruma gelince yine kendi fikirlerini zorlamak niyetindeydi. Mao barışçı ilerleme fikrini tahammül edilemez bulmaktaydı. Huzursuz bir askeri lider, bir savaşçı-şair olarak eyleme ihtiyacı vardı ve sürekli insan mücadelesini sosyal geliş­ me için gerekli buluyordu. Kendi komünistleri hoşuna gitmeyecek kadar hoşgörülü ve yumuşak olmuşlar, çatışma yerine uyum getirmek istiyorlardı. l 959’dan beri insanların birbirleriyle çarpıştıkları politik kampanya yapılmış değildi! Mao rakiplerinin kendisini yeteneksiz göstererek küçük düşürdükleri fikrindeydi. İ ntikam almak ihtiyacını duyuyordu, ancak rakiplerinin yaygın desteğe sahip olduklarını bildi­ ğinden otoritesini artırmak istiyordu. Bunu başarmak için de tanrılaştırılması gerekiyordu. Ekonomi düzeldiği sırada Mao fırsat kollayarak bekledi. 1 964’ten sonra mücadelesinin büyük hamlesine hazırlandı. 1 960’lı yılların başındaki liberaUeştirme artık solmaya başlamıştı. 1 964 ‘te mahalledeki haftalık danslar sona erdi. Hong Kong’dan gelen filmler de. Annemin bukleleri kayboldu, saç­ ları yine kısa ve dümdüz oldu. Bluzları ve ceketleri artık vü­ cuduna yapışık ya da renkli değildi. Şimdi gösterişsiz sade renkler giyiyordu ve elbiseleri boruya benziyordu. Şimdi elli yaşla rının ortasında olan anneannem d işilik işaretlerini annemden daha çok koruyordu. Hala geleneksel biçimde olan ceketlerinin hepsi açık griye dönüştüyse de, uzun ve gür kara saçları bakımlıydı. Komünistlerin m iras aldıkları Çin geleneklerine göre orta yaşlı kadınların saçları omuzlarının çok üst.ünde olmalıydı.

 

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir